Cổ Đại

Phận Hồng Nhan

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Việt Nam

Chương 29

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không

Chương 123

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Linh Dị , Mạt Thế , Ngôn Tình

Chương 115

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chương 11

Xảo Muội Muội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình

Chương 5

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Điền Văn , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 49

Tây Du Ký

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Thám Hiểm

Chương 91

Xướng Môn Nữ Hầu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường

Chương 248

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 380

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Chương 212

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 63

Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chương 50

[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược

Chương 32

Thiên Giới Chúng Ta Có 365 Con Gà Tự Hào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Huyền Huyễn , Linh Dị , Ngôn Tình

Chương 19

Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Trọng Sinh

Chương 49

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 98

Bá Nghiệp

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 11

Đế Trụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Trọng Sinh

Chương 56

Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tổng Tài , Xuyên Nhanh

Chương 36

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chương 7

Quan Cư Nhất Phẩm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Quan Trường

Chương 141

Quân Vương

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đam Mỹ

Chương 15

Phận Hồng Nhan

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Việt Nam

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Linh Dị , Mạt Thế , Ngôn Tình

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Xảo Muội Muội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Điền Văn , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tây Du Ký

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Thám Hiểm

Xướng Môn Nữ Hầu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược

Thiên Giới Chúng Ta Có 365 Con Gà Tự Hào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Huyền Huyễn , Linh Dị , Ngôn Tình

Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Trọng Sinh

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Bá Nghiệp

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Đế Trụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Trọng Sinh

Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tổng Tài , Xuyên Nhanh

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Quan Cư Nhất Phẩm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Quan Trường

Quân Vương

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đam Mỹ