Ngôn Tình

Lời Tỏ Tình Của Kẻ Hèn Nhát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình

Chương 6

Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn , Ngôn Tình

Chương 20

Trả Thù Kẻ Phản Bội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Việt Nam

Chương 40

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không

Chương 123

Đời Nhẹ Khôn Kham

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Phương Tây

Chương 7

Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Em

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen

Chương 3

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Linh Dị , Mạt Thế , Ngôn Tình

Chương 115

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chương 11

Xảo Muội Muội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình

Chương 5

Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Sủng , Xuyên Không

Chương 49

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Điền Văn , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 49

Gái Già Xì Tin

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước , Ngôn Tình , Truyện Teen

Chương 41

Em Và Ánh Trăng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Chương 9

Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng

Chương 47

Thập Niên 70 Cô Vợ Đanh Đá

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Đông Phương , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Chương 55

Thập Niên 80 Kiều Nữ Trong Tay

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Xướng Môn Nữ Hầu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường

Chương 248

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 380

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Chương 212

Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tổng Tài

Chương 112

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 63

Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chương 50

Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chương 42

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Tổng Tài

Chương 10

[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược

Chương 32

Lời Tỏ Tình Của Kẻ Hèn Nhát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình

Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn , Ngôn Tình

Trả Thù Kẻ Phản Bội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Việt Nam

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không

Đời Nhẹ Khôn Kham

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Phương Tây

Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Em

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Linh Dị , Mạt Thế , Ngôn Tình

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Xảo Muội Muội

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình

Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Sủng , Xuyên Không

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Điền Văn , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Gái Già Xì Tin

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước , Ngôn Tình , Truyện Teen

Em Và Ánh Trăng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng

Thập Niên 70 Cô Vợ Đanh Đá

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Đông Phương , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Thập Niên 80 Kiều Nữ Trong Tay

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Xướng Môn Nữ Hầu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tổng Tài

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Tổng Tài

[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược

1 2
1 2